Rehabilitačné vyšetrenia

Ponúkame fyzioterapeutickú starostlivosť so zameraním na intenzívnu poúrazovú a pooperačnú rehabilitáciu, na prevenciu chronických, bolestivých a degeneratívnych ochorení. Poskytujeme tiež široké spektrum fyzikálnej terapie.

Pre športovcov

Oddelenie telovýchovného lekárstva je ambulantným pracoviskom, ktoré sa venuje predovšetkým funkčnej záťažovej diagnóze u takmer všetkých vekových skupín.
Viac informácii

Rázové vlny

Rázová vlna patrí v rehabilitácii k tým najúčinnejším terapiám pre odstránenie bolesti tela. Rázové vlny sú silnejšie ultrazvukové nárazy, ktoré sú cielene aplikované na bolestivé miesta.
Viac informácii

LASER

Dosahuje lepšie terapeutické výsledky než ostatné zdroje svetelného žiarenia. Jeho uplatnenie je všade tam, kde nachádzame potrebu regenerácie, tíšenia bolesti a hojenia.

VAS

Dištančná elektroliečba je forma elektroliečby, ktorá veľmi dobre pôsobí predovšetkým v oblasti pohybového aparátu. Má výborný hojivý, regeneračný a analgetický účinok.

Magnet

Magnetoterapia ovplyvňuje metabolizmus a distribúciu vápnika v organizme. Podporuje hojenie kostí, mäkkých tkanív a je ju možné aplikovať aj v mieste kovového implantátu.

Ultrazvuk

Terapia ultrazvukom patrí v súčasnej dobe k najčastejšie aplikovaným metódam fyzikálnej terapie v rehabilitácii. Ultrazvuk je odporúčaný na ťažkosti svalov a kĺbov, poúrazového ošetrenia či degeneratívne ochorenia.

Diadynamik

Elektroliečebná procedúra, ktorá využíva dráždivý účinok zmiešaných elektrických prúdov. Diadynamické prúdy sa používaj k liečbe chorôb pohybového ústrojenstva, zápalového i degeneratívneho pôvodu.  

Rebox

Je prenosný elektroterapeutické prístroj napájaný z batérií. Významnou vlastnosťou Reboxu je jeho schopnosť získavať informácie z tkaniva v priebehu liečby, čo lekárovi umožňuje monitorovať a optimálne riadiť priebeh liečby.

Elektrostimulácia

Táto metóda využíva dráždivých účinkov nízkofrekvenčných prúdov. Indikáciou na použitie je prevencia ochabnutia svalov z inaktivity (pri zlomeninách, pooperačných stavoch), stimulácia svalov dolných končatín a brucha u ležiacich pacientov.

Rašelinové zábaly

Rašelinové zábaly sú výborné na liečbu bolestí chrbta a kĺbov. Rašelina patrí medzi peloidy, obsahuje veľké množstvo minerálnych a organických látok.

Biolampa

Bioptronová lampa je zdrojom liečebného biostimulačného svetla, pracujúceho na princípe polarizácie svetla vyžarovaného halogénovou žiarovkou. Liečba Biolampou predstavuje súčasť terapie bolesti v rámci rehabilitácie funkčných porúch pohybového aparátu.