Vyšetrenia na žiadosť pacienta, ktoré nie sú uhrádzané zdravotnou poisťovňou. Nepoistení pacienti a pacienti bez doporučenia praktického lekára alebo lekára špecialistu.
Vstupné vyšetrenie na žiadosť pacienta
15,00 €
Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta
10,00 €
Individuálne cvičenie, SM cvičenie chrbtice
5,00 €
Individuálne cvičenie po úrazoch a operáciách
10,00 €
LASER
10,00 €
Rázové vlny
20,00 €
VAS – bezelektródová distančná elektroterapia
10,00 €
Magnet
5,00 €
Ultrazvuk
4,00 €
Neurodyn
4,00 €
Diadynamik
4,00 €
REBOX
5,00 €
Elektrostimulácia
7,00 €
Jednorázový rašelinový zábal – Parafango
5,00 €
Biolampa
3,00 €
Pre pacientov poistených v zdravotnej poisťovni odoslaných na rehabilitáciu s doporučením praktického lekára alebo špecialistu (nad rámec ZP preplácaný počet procedúr)
Reflexná masáž čiastková, mäkké techniky
5,00 €
Individuálne cvičenie na chrbticu –SM cvičenie
5,00 €
Individuálne cvičenie po úrazoch a operáciách
10,00 €
Laser
10,00 €
VAS – bezelektródová distančná elektroterapia
10,00 €
Magnet
5,00 €
Ultrazvuk
4,00 €
Neurodyn
4,00 €
Diadynamik
4,00 €
REBOX
5,00 €
Elektrostimulácia
7,00 €
Jednorázový rašelinový zábal – Parafango
5,00 €
Biolampa
3,00 €
Ambulancia Telovýchovného lekárstva sa nachádza iba v Lužiankach pri Nitre. Odbobrný telovýchovný lekár MUDr. Jozef Zimmermann
Kompletné fyzikálne vyšetrenie športovca /anamnéza, antropometrické vyšetrenie a záverečné vyhodnotenie/
10,00 €
Vyšetrenie chronických poškodení pohybového aparátu
5,00 €
Kľudové EKG
5,00 €
EKG 12 zvodové na bicyklovom ergometri s ergometrickým vyšetrením
15,00 €
Spirometrické vyšetrenie
3,00 €
Poplatok za nedodržanie termínu pri neospravedlnení sa vopred
5,00 €
Kompletný lekársky nález pre účely Sociálnej poisťovne a komerčnej poisťovne
15,00 €
Iné vyšetrenie pre administratívne účely
15,00 €
Výpis zo zdrav. dokumentácie na žiadosť pacienta
5,00 €
Vystavenie receptu, nahradných hlásení, iných tlačív pri strate
3,00 €
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely
5,00 €
Vytavenie duplikátu lekárskej správy
2,00 €

Objednajte sa hneď teraz

V prípade že chcete využiť naše služby, prosím kontaktujte nás a dohodnite si termín v Nitre alebo vo Vrábloch.

0948 572 703 fymed@fymed-rehabilitacia.sk