Ambulancia telovýchovného lekárstva

V ambulancii Telovýchovného lekárstva vykonávame antropometrické vyšetrenia, vyšetrenie dychového objemu, vyšetrenie percenta tuku, funkčné záťažové testy , ktorých súčasťou je kľudové EKG, záťažové EKG na bicykovom ergometri. Vyšetrujeme a ošetrujeme svalové poranenia a poškodenia pohybového aparátu, konzultujeme o regeneračných možnostiach, strečingových cvičeniach, pitnom režime, stravovaní, konzultujeme denník sebakontroly športovca, vyšetrujeme športovcov pri preradení do vyššej vekovej kategórie.

Telovýchovno-lekárske prehliadky sa vykonávajú pre všetky vekové kategórie pre jednotlivých športovcov aj športové oddiely. Na zabezpečenie vyšetrenia sa podieľa lekár oddelenia rehabilitácie a fyzikálnej medicíny s atestáciou pre telovýchovné lekárstvo MUDr. Jozef Zimmermann.

Objednajte sa hneď teraz

V prípade že chcete využiť naše služby, prosím kontaktujte nás a dohodnite si termín.

0904 441 345 fymed@fymed-rehabilitacia.sk Dotazník k prehliadke

V rámci telovýchovného lekárstva vykonávame tieto vyšetrenia:

  • Vykonávame antropometrické vyšetrenia.
  • Vyšetrenie dychového objemu.
  • Vyšetrenie percenta tuku.
  • Funkčné záťažové testy, ktorých súčasťou je kľudové EKG.
  • Záťažové ekg na bicykovom ergometri.
  • Vyšetrujeme a ošetrujeme svalové poranenia a poškodenia pohybového aparátu.
  • Konzultujeme o regeneračných možnostiach, strečingových cvičeniach, pitnom režime a stravovaní.
  • Konzultujeme denník sebakontroly športovca.
  • Vyšetrujeme športovcov pri preradení do vyššej vekovej kategórie.