Hlavnou myšlienkou neštátneho rehabilitačného zariadenia FYMED s.r.o., je poskytovanie rehabilitácií na najvyššej úrovni po kvalitatívnej stránke. Zameriavame sa predovšetkým na fyziatriu, balneológiu, telovýchovne lekárstvo i liečebnú rehabilitáciu. Klientom sa venujeme vždy individuálne a zakladáme si na profesionálnom prístupe.

Len presná diagnostika dokáže zabezpečiť správne liečenie pohybového aparátu, dávame si záležať na jej zodpovednom a zároveň promptnom vyhotovení. Vďaka tomu je liečba bolesti kĺbov, chodidiel, svalov i poúrazových stavov účinná a efektívna.

Pri vyšetreniach a ošetreniach posudzuje a vyhodnocuje odborný lekár zdravotný stav a funkčný potenciál pohybového aparátu pacienta.

Všetci pracovníci sú absolventi odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Výkony na našom pracovisku sú hradené zdravotným poisťovňami. Zoznam výkonov, ktoré nehradia zdravotné poisťovne uvádzame v cenníku.

V práci využívame štandardné liečebné postupy, fyzikálne liečené prostriedky ako sú manuálne výkony, vyťahovanie skrátených a posilňovanie oslabených svalov, reflexnú masáž, pasívne a aktívne pohyby kĺbov, polohovanie, mobilizáciu, manipuláciu, aktívne pohybové cvičenia, techniky mäkkých tkanív, senzomotorické cvičenia na balančných plochách, postizometrickú relaxáciu, cviky na správne držanie tela...

Dlhoročné skúsenosti
expertné znalosti

Všetci pracovníci sú absolventi odboru fyziatrie a liečebnej rehabilitácie.

Poskytovanie rehabilitácií na najvyššej úrovni po kvalitatívnej stránke.

V práci využívame štandardné liečebné postupy

Vieme, o čom hovoríme. Máme skúsenosti, znalosti, prehľad.